AKTUÁLNE INFORMÁCIE OHĽADNE VÝSTAV
Pozor! Dve výstavy v 1 víkend !
Máme potvrdené termíny a miesto na Špeciálnu a Klubovú výstavu,
samozrejme aj rozhodcov.
– Špeciálna výstava  – 12.9.2020 – rozhodca pán Sergej Vanža, SK
– Klubová výstava – 13.9.2020 – rozhodca pán Peter Šaranský, SK
Miesto: Pezinok, Jazdecký areál Rozálka
www.rozalka.sk
Prosím rezervujte si ubytovanie priamo v areáli v dostatočnom predstihu!
Psy sú na izbách povolení, avšak v prepravkách.
Tel. recepcia: +421 903 410233
 

RECENT INFORMATION ABOUT THE DOG SHOWS
Attention! Two shows in 1 weekend !
We have confirmed dates and a place for the Special and Club show, of
course also the judges.
– Special show – 12.9.2020 – judge Mr. Sergej Vanža, SK
– Club show – 13.9.2020 – judge Mr. Peter Šaranský, SK
Location: Pezinok, Rozálka Riding Complex (Pezinok is located 25 km from
Bratislava)
www.rozalka.sk
Please book your accommodation directly in the area in advance! Dogs are
allowed in the rooms, but in the cages.
Tel. reception: +421 903 410233