Podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión

Tento titul získava pes alebo suka, ktorý získa 3x titul CAC a 1x titul Klubový víťaz. Tituly sa započítavajú z klubových a špeciálnych výstav poriadaných Klubom molossov Slovenska počínajúc a vrátane roku 2003. Titul Klubový šampión môže byť udelený iba psovi alebo sučke, ktorého majiteľ je členom Klubu molossov SK.

 Ako získate certifikát o získaní titulu Klubový šampión?

❖ Zašlite kópiu troch CACových kartičiek a kartičku Klubový víťaz spolu s originálom rodokmeňa na adresu predsedu klubu. DOPORUČENE ! Obratom obdržíte certifikát a potvrdenie v rodokmeni.

❖ Pokiaľ máte obavu zasielať rodokmeň poštou, dohodnite si zápis do rodokmeňa na niektorej klubovej akcii – telefonicky, písomne, mailom.

Zadávanie titulu Klubový šampión bolo rozhodnuté členskou schôdzou v Nitre 13.3. 2003.

Tifany Slnko Zemplína

Interšampión
Slovenský šampión krásy
Grand šampión
Klubový šampión
Víťazka Slovenska 2004, 2005
Klubová víťazka
14 x V1, CAJC, 11 x CAC, CWC, 2 x r.CACIB, 4 x CACIB, 3 x BOB

Majiteľ : Ing. Milan Pleško

TIFANY SLNKO ZEMPLÍNA