Kluboví šampióni

Má Váš pes alebo sučka splnené podmienky na udelenie Klubového šampióna a nenachádza sa v zozname nižšie? Dajte nám to vedieť a do zoznamu bude pridaný. 

Podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión

Tento titul získava pes alebo suka, ktorý získa 3x titul CAC a 1x titul Klubový víťaz. Tituly sa započítavajú z klubových a špeciálnych výstav poriadaných Klubom molossov Slovenska počínajúc a vrátane roku 2003. Titul Klubový šampión môže byť udelený iba psovi alebo sučke, ktorého majiteľ je členom Klubu molossov SK.

 Ako získate certifikát o získaní titulu Klubový šampión?

❖ Zašlite kópiu troch CACových kartičiek a kartičku Klubový víťaz spolu s originálom rodokmeňa na adresu predsedu klubu. DOPORUČENE ! Obratom obdržíte certifikát a potvrdenie v rodokmeni.

❖ Pokiaľ máte obavu zasielať rodokmeň poštou, dohodnite si zápis do rodokmeňa na niektorej klubovej akcii – telefonicky, písomne, mailom.

Zadávanie titulu Klubový šampión bolo rozhodnuté členskou schôdzou v Nitre 13.3. 2003.

ICh. Prisca del Tolkeyen

Historicky prvý klubový šampión Klubu molossov Slovenska

Interšampión
Grandšampión
SK-A-PL-H-SLO-CRO šampión
Klubový šampión
Maďarský show šampión
Moloss roka 2003 – 1. miesto
Moloss roka 2004 – 1. miesto
Moloss roka 2005 – 2. miesto
SK-CZ-A-H-PL junior šampión
Klubový víťaz 2004 -Klub Molossov SK
Klubový víťaz 2006
3 x Klubový víťaz mladých 2003:
– Moloss Club CZ,
– Dogo Argentino Club Austria,
– Klub Molossov SK
Derby víťaz
Víťaz Krakova 2004
2 x Najlepšia suka v plemene
2 x Víťaz výstavy
4. Najkrajšia mladá sučka výstavy, Ostrava, ČR
3. miesto v 2. FCI skupine (3. miesto BIG )
Res. BIS (reserve Best in show)
BIS – Best in show

Majiteľ: Mgr. Eva Pastuchová

Prisca del Tolkeyen

ICh. Karolla del Cavdillo

Interšampión
Grand šampión SR
Slovenský junior Šampión
Šampión Slovenska,
Šampión Rakúska
Šampión Fínska
Šampión Rumunska
Klubová šampiónka 2006
Slovak Mollos club 2005: V1, CAC, KV, BOS, BOB
Slovak Mollos club 2006: V1, CAC, KV, BOB
SV Mollos club 2006: V1, CAC, BOB
Euro Dog Show Tulln 2005 – V3
Európska víťazka Helsinky , FIN 2006 + BOB
Fiesta Doguera Finland 2006 – best female + BOB

Majiteľ: Martin & Petra Straszerovi

Karolla del Cavdillo