Kluboví šampióni

!!! Pokiaľ máte doma klubového šampióna, alebo ste ho práve získali, pošlite nám kópiu klubového šampionátu (na email predsedu klubu) a fotografiu psa, zverejníme ho na klubovej webstránke v sekcii „Kluboví šampióni“ !!!

Podmienky pre udelenie titulov

Podmienky na udelenie titulu „Klubový šampión“:
– 1x titul Klubový víťaz, alebo titul víťaz Špeciálnej výstavy + 3x CAC z klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej našim klubom
– ďalšia možnosť je 1x titul Klubový víťaz a zároveň 1x titul víťaz Špeciálnej výstavy
– alebo 2x titul Klubový víťaz
– alebo 2x titul víťaz Špeciálnej výstavy

Podmienky pre udelenie titulu „Klubový šampión mladých“:
– 1x titul Klubový víťaz mladých, alebo titul víťaz Špeciálnej výstavy mladých + 1 x CAJC a zároveň 1x CAC z klubovej alebo špeciálnej výstavy (tento CAC sa už potom nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Klubového šampióna krásy a musí byť získaný do veku 36 mesiacov)
– ďalšia možnosť je 1x titul Klubový víťaz mladých a zároveň 1x titul víťaz Špeciálnej výstavy mladých

Podmienky pre udelenie titulu „Klubový veterán šampión“:
– je 1x titul Klubový víťaz veteránov a zároveň 1x titul víťaz Špeciálnej výstavy veteránov z klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej našim klubom
– alebo ďalšia možnosť 2x titul Klubový víťaz veteránov, alebo 2x titul víťaz Špeciálnej výstavy veteránov v triede veteránov

Vystavenie šampionátu:
– Člen klubu zadarmo, nečlen klubu za poplatok 15,- Euro
– Žiadosť pošlite na email predsedu klubu spolu s kópiami posudkov, kartičiek a kópiou rodokmeňa
– Tituly Klubový šampión, Klubový šampión mladých a Klubový šampión veteránov neoprávňujú zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov

ICh. Prisca del Tolkeyen

Historicky prvý klubový šampión Klubu molossov Slovenska

Interšampión
Grandšampión
SK-A-PL-H-SLO-CRO šampión
Klubový šampión
Maďarský show šampión
Moloss roka 2003 – 1. miesto
Moloss roka 2004 – 1. miesto
Moloss roka 2005 – 2. miesto
SK-CZ-A-H-PL junior šampión
Klubový víťaz 2004 -Klub Molossov SK
Klubový víťaz 2006
3 x Klubový víťaz mladých 2003:
– Moloss Club CZ,
– Dogo Argentino Club Austria,
– Klub Molossov SK
Derby víťaz
Víťaz Krakova 2004
2 x Najlepšia suka v plemene
2 x Víťaz výstavy
4. Najkrajšia mladá sučka výstavy, Ostrava, ČR
3. miesto v 2. FCI skupine (3. miesto BIG )
Res. BIS (reserve Best in show)
BIS – Best in show

Majiteľ: Mgr. Eva Pastuchová

 


Prisca del Tolkeyen

ICh. Karolla del Cavdillo

Interšampión
Grand šampión SR
Slovenský junior Šampión
Šampión Slovenska,
Šampión Rakúska
Šampión Fínska
Šampión Rumunska
Klubová šampiónka 2006
Slovak Mollos club 2005: V1, CAC, KV, BOS, BOB
Slovak Mollos club 2006: V1, CAC, KV, BOB
SV Mollos club 2006: V1, CAC, BOB
Euro Dog Show Tulln 2005 – V3
Európska víťazka Helsinky , FIN 2006 + BOB
Fiesta Doguera Finland 2006 – best female + BOB

Majiteľ: Martin & Petra Straszerovi

 

Karolla del Cavdillo