Autor ammon

Info z členskej schôdze 26.2.2023

Dňa 26.2.2023 prebehla výročná členská schôdza Dogo Argentino Slovakia Clubu. Nižšie si Vám dovoľujeme zhrnúť najdôležitejšie výsledky: Nový kontrolór klubu Mgr. Kristína Holecová sa vzdala funkcie kontrolóra a do tejto funkcie...

Čítaj viac

Klub je členom AMDA

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Zvieracia klinika Pašek

SIBRA centrum veterinárnej medicíny

Slovakia Dog Cup

Zastrešujúce organizácie