Poplatok za bonitáciu je 20,- Eur, platí sa v hotovosti na mieste, po úspešnom absolvovaní bonitácie.
Na bonitáciu je možné prihlásiť iba jedincov zapísaných v Slovenskej plemennej knihe psov – SPKP.  Importované jedince musia mať teda pridelené číslo SPKP.
 
Po absolvovaní bonitácie a potvrdení chovnosti jedinca do preukazu o pôvode bonitačnou komisiou klubu, je potrebné ešte zaregistrovať chovnosť jedinca na Slovenskom poľovníckom zväze – SPZ, odbor kynológie.
Adresa: Slovenský poľovnícky zväz – odbor kynológie, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Telefónne číslo: 02/57 20 33 19
 
Bonitácia prebehne klasicky aj na našej Klubovej výstave, 3.10.2021 v Košútoch, po skončení výstavy cca od 14:30, v priestore výstavného kruhu. Uzávierka prihlášok na bonitáciu je dňa 27.9.2021. Prihlášky zaslané po tomto termíne už nebudú akceptované a pes Vám nebude zbonitovaný.
 
Na bonitáciu treba poslať nasledovné dokumenty:
1.    Vyplnenú prihlášku na bonitáciu (prihlášku nájdete v sekcií Tlačivá, resp. po kliknutí TU
2.    Obojstrannú kópiu rodokmeňa
3.    BAER test (potvrdenie od veterinára, alebo zapísaný výsledok v
rodokmeni)
4.    RTG na dyspláziu bedrových kĺbov (potvrdenie od veterinára, alebo
zapísaný výsledok v rodokmeni)
5.    Obrázok/fotografia psa (ideálne z boku, vo výstavnom postoji)
 
Všetky vyššie uvedené dokumenty stačí zaslať emailom, prípadne klasickou poštou na adresu poradcu chovu: 
Andrej Pakozdy, Chorvátska 66/A, 90081 Šenkvice
Tel: 0902 311861
 
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností prosím kontaktujte predsedníčku klubu Evu Pastuchovú, ktorá Vám rada pomôže a vysvetlí ako postupovať. Tel:  0903 746646