Ako je už bežné aj na plánovanej výstave v Dunajskom Klatove, ktorá sa uskutoční 19.6.2022, máte možnosť vykonať bonitáciu svojich psov. Bonitácia je jednou s podmienok zaradenia psa do chovu. 
 
Uzávierka prihlášok na bonitáciu je dňa 12.6.2022. Prihlášky zaslané po tomto termíne už nebudú akceptované a pes Vám nebude zbonitovaný. Bonitácia sa bude konať už tradične po skončení výstavy, v priestore výstavného kruhu. Predpokladaný čas cca. od 14:30 hod.
 
Na bonitáciu treba poslať nasledovné dokumenty:
1.    Vyplnenú prihlášku na bonitáciu (prihlášku nájdete v sekcií Tlačivá, resp. po kliknutí TU
2.    Obojstrannú kópiu rodokmeňa
3.    BAER test (potvrdenie od veterinára, alebo zapísaný výsledok v
rodokmeni)
4.    RTG na dyspláziu bedrových kĺbov (potvrdenie od veterinára, alebo
zapísaný výsledok v rodokmeni)
5.    Obrázok/fotografia psa (ideálne z boku, vo výstavnom postoji)
 
Všetky vyššie uvedené dokumenty poslať emailom (nascanované) alebo klasickou poštou (xerox kópie) na adresu poradcu chovu: 
Andrej Pakozdy, Chorvátska 66/A, 90081 Šenkvice
Tel: 0902 311861
 
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností prosím kontaktujte predsedníčku klubu Evu Pastuchovú, ktorá Vám rada pomôže a vysvetlí ako postupovať.
Tel:  0903 746646