Dňa 26.2.2023 prebehla výročná členská schôdza Dogo Argentino Slovakia Clubu. Nižšie si Vám dovoľujeme zhrnúť najdôležitejšie výsledky:

Nový kontrolór klubu
Mgr. Kristína Holecová sa vzdala funkcie kontrolóra a do tejto funkcie bola zvolená Anna Paulovičová.

Nový členský poplatok
Vzhľadom na narastajúce ceny všetkých vstupov sa členská schôdza zhodla na zvýšení každoročného členského poplatku na 30€ (z pôvodných 20€), s platnosťou od 1.1.2024

Nové podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión
Vzhľadom na narastajúci počet psov na našich výstavach sme sa rozhodli mierne upraviť podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión a Klubový veterán šampión. Podmienky nájdete v sekcií Chov a zároveň pripomíname, pokiaľ ste ich splnili a máte doma Klubového šampióna DASC aby ste žiadosť o vystavnie zaslali na email predsedu klubu spolu s kópiami posudkov, kartičiek a kópiou rodokmeňa.

Rozhodca na Špeciálnu výstavu 22.4.2023
Padlo niekoľko návrhom na zahraničných aj domácich rozhodcov, o výsledku Vás budeme čoskoro informovať.