Vážení členovia klubu,
Dovoľujeme si vás upozorniť, že členský poplatok na rok 2017 je potrebné uhradiť do konca februára.
Nezaplatením členského poplatku do termínu bude vaše členstvo ukončené.
Podrobnosti nájdete na webovej stránke klubu.