Vaša prihláška bola úspešne odoslaná matrikárovi nášho klub. Následne bude prejednaná výborom klubu a budeme Vás informovať o Vašom prijatí na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Prosím, berte na vedomie, že prihláška bude považovaná za kompletnú až po uhradení zápisného (20€) a členského (20€) poplatku vo výške 40€ na číslo účtu: 

SK48 1100 0000 0026 6270 4057 Do poznámky prosím uveďte svoje meno a text „členská prihláška“.