Vážení členovia SKJ!

S potešením Vám oznamujeme že:

Pán prezident SR Andrej Kiska nepodpísal Zákon ktorým sa dopĺňa Zákon č. 282/2002 Z.z.. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a vrátil ho Národnej rade Slovenskej republiky s odporúčaním, aby ho parlament neprijal ako celok.

Ďakujeme všetkým členom SKJ, ktorý podporili naše stanovisko a určite aj oni svojou mierou prispeli k úspešnému zavŕšeniu nášho odporu voči tomuto pre chovateľov psov diskriminačnému zákonu.

Prezídium SKJ.