Sergej Vanža, Slovensko, bude posudzovať Špeciálnu výstavu. Pán Vanža pochádza z Ruska, ale na Slovensku žije už dlhodobejšie. Je dlhoročným chovateľom boxerov, jeho chovateľská stanica sa volá „Vanbox“.  Prvého psa vlastnil od roku 1980. Okrem boxerov choval nemeckých  ovčiakov, kaukazských ovčiakov, stredoaziatov a grifónikov. S posudzovaním „moloss“ plemien má veľké skúsenosti.  Bol zakladateľom ruského Boxer klubu. Je skupinový rozhodca pre FCI skupiny číslo 2, 3, 4, 6 a neuznané plemená. Rozhodcom je od roku 1988. Je medzinárodný rozhodca, ktorý často posudzuje aj v zahraničí.

Peter Šaranský, Slovensko, bude posudzovať Klubovú výstavu. Pána Šaranského sme sa rozhodli pozvať na našu Klubovú výstavu z dôvodu, že bol sám aktívnym chovateľom argentínskej dogy, a tak má s týmto plemenom bohaté skúsenosti. Prvú argentínsku dogu vlastnil od roku 1994. Okrem argentínskej dogy choval bullteriérov, neskôr aj biewerov a maltézskych psíkov. Jeho chovateľská stanica sa volala „von Paka“, neskôr zmenila názov na „von Saranszký“. Pán rozhodca sa špecializuje na „moloss“ plemená, je národným rozhodcom od roku 2002 a medzinárodným od roku 2012.


Sergej Vanza, Slovakia will be judging our Specialty show. Mr. Vanza comes from Russia, but has been living in Slovakia for a longer time. He is a long-time breeder of boxers, in his kennel named “Vanbox“. He had his first dog in 1980. Besides boxers he used to breed german shepherds, caucasian shepherds, centra-asian shepherds and griffons. He has a vast experience with judging of “mollosers“. He was the founder of russian Boxer kennel club. He is a group judge for 2, 3, 4, 6 and non-recognized breeds. He is a judge since 1988. He is also an international judge, often judging abroad.

Peter Saransky, Slovakia will be judging our Club show. We decided to invite Mr. Saransky for judging because he used to be a Dogo Argentino breeder himself, so he has rich experience with our breed. He had his first Dogo Argentino in 1994. Besides Dogo Argentino he used to breed bullteriers, later on also biewers and maltesians. His kennel name was named “von Paka“, later changing to “von Saranszky“. Judge Mr. Saransky is specialized in “molossers“, he has been a national judge since 2002 and international judge since 2012.