bis-Klubova-vystava-2012Klubové dni a Klubová výstava 2012 11.-12.8.2012

Hotel Polianka, Krpáčovo. Posudzovateľ: MVDr. Vladimár Piskay, SK.

Program:

11.08.2012 – Bonitácia, test temperamentu pre Brazílsku filu prístupný aj pre ostatné plemená, základy správneho handlingu psa na výstave, odborná prednáška (téma: háranie a určenie správnej doby pripustenia suky), guláš párty, posedenie pri ohni, zábavná tombola.

12.08.2012 – Klubová výstava Klubu molossov SK (Klubový víťaz 2012, CAJC SR, CAC SR, Res. CAC SR, BOB, BIS 2012) / C