Podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión

Tento titul získava pes alebo suka, ktorý získa 3x titul CAC a 1x titul Klubový víťaz. Tituly sa započítavajú z klubových a špeciálnych výstav poriadaných Klubom molossov Slovenska počínajúc a vrátane roku 2003. Titul Klubový šampión môže byť udelený iba psovi alebo sučke, ktorého majiteľ je členom Klubu molossov SK.

 Ako získate certifikát o získaní titulu Klubový šampión?

❖ Zašlite kópiu troch CACových kartičiek a kartičku Klubový víťaz spolu s originálom rodokmeňa na adresu predsedu klubu. DOPORUČENE ! Obratom obdržíte certifikát a potvrdenie v rodokmeni.

❖ Pokiaľ máte obavu zasielať rodokmeň poštou, dohodnite si zápis do rodokmeňa na niektorej klubovej akcii – telefonicky, písomne, mailom.

Zadávanie titulu Klubový šampión bolo rozhodnuté členskou schôdzou v Nitre 13.3. 2003.

CABAL NE-FI DOGS

nar.: 08.05.2007

Medzinárodný šampión
Slovenský šampión krásy
Slovenský Grand šampión
Klubový šampión
3 x Klubový víťaz
– Rakúsko
– Malý Lapáš, SK
– Kamenný Mlyn, SK
Národný víťaz Slovenska 2010, 2009
Slovenský šampión krásy mladých
Grand Prix Slovakia Junior Winner 2008
BIS – Klubová výstava Malý Lapáš, SK
2 x CAJC, 3 x Res. CAC, 16 x CAC,
2 x Res. CACIB, 5 x CACIB, 11 x BOB,

 

Majiteľ: Monika Ambrózová

Klubový šampión CABAL NE-FI DOGS