Tel. kontakt:
+421 903 746646
 
E-mailová adresa: 
 
Poštová adresa:
Mgr. Eva Pastuchová
Dogo Argentino Slovakia Club, o.z.
Andrusovova 5
85101 Bratislava
 
Bankové spojenie:
Názov účtu: Klub molossov – SK, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Číslo účtu: 2662704057/1100
Banka: Tatrabanka, Bratislava
IBAN: SK481100 0000 0026 62704057
SWIFT CODE: TATR SK BX
 
Názov občianskeho združenia, sídlo klubu a IČO:
Dogo Argentino Slovakia Club, o.z.
Štefánikova 10
81102 Bratislava
IČO: 31951554
DIČ: 2021535483