Milí členovia,

iste viete, že parlament schválil zákon, Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov prijatý v NR SR vyvolal v radoch kynológov búrlivú odozvu vzhľadom na jeho diskriminačný prístup k chovateľom psov.

SKJ zaujalo jednoznačný postoj k tomuto zákonu a vyjadrilo svojk nesúhlas aj zaslaním listu prezidentovi republiky, aby zákon nepodpísal.

V súvislosti so schválenou novelou Zákona si Vás dovoľujeme upozorniť na list Prezidenta SKJ Ing. J. Jursu, CSc. zaslaný Prezidentovi SR, ktorého znenie si môžete prečítať TU.