Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov.

Ochrana osobných údajov, ktoré zhromažďuje Klub argentínskej dogy a molossov na svojich dokumentoch a online na webových stránkach ďalej len „webové stránky”.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako s nimi zaobchádzame:

V súvislosti s riadením chovu plemien zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú potrebné pre túto činnosť a zároveň pre propagáciu plemien.Pod osobnými údajmi máme na mysli „akékoľvek údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo ju možno zistiť“. Osobné údaje, ktoré spracúvame, nám buď poskytujete priamo vy, alebo ich zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich webových stránok, ako je to opísané nižšie. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo: Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo, sa spracúvajú len na účely uvedené v tomto Ozname o ochrane osobných údajov. Niektoré vaše osobné údaje spracovávané v rámci štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovanie chovných jedincov, majiteľov psov, vystavovanie krycích listov, kontrôl vrhov a štatistického spracovania činnosti klubu. Osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci prihlášok a administratívnych dokumentov klubu, nie sú nikdy povinné, ak nebude určené inak.

Ak sa rozhodnete niektoré osobné údaje neposkytnúť, môže to mať dosah na služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete osobné údaje poskytnúť, typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, a ako môžeme s osobnými údajmi zaobchádzať.

Postup pri prihlásení:

Pri prihlásení do klubu vás požiadame o vypísanie a zaslanie prihlášky do klubu. Tieto prihlášky, ako aj všetky dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke. Prihláška do klubu je nevyhnutná. Prihlášky do klubu, krycie listy, prihlášky na bonitáciu obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné vyplniť: e-mailová adresa, vaše meno, číslo mobilného telefónu, adresa, webová stránka. K niektorým dokumentom je potrebné priložiť fotografiu. Pri spracovávani informácií z výstav, bonitácií alebo iných aktivít klubu môžeme zverejniť aj vašu fotografiu.

Osobné údaje z databáz môžeme využívať pre ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s propagáciou kynológia všeobecne – pozvánky na iné výstavy, propagačné akcie, súťaže.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky:

Na webových stránkach môžeme niektoré informácie zhromažďovať automatizovanými prostriedkami. Osobné údaje zhromažďované automaticky sú spracovávané s cieľom poskytnúť vám program prostredníctvom webových stránok programu, zlepšiť naše webové stránky a poskytnúť vám tie najlepšie informácie a služby.

Nevyhnutné súbory cookies:

Využívame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mali bezpečný prístup k webovým stránkam. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malý objem informácií, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení – a následne je možné mať k nim prístup prostredníctvom našich webových serverov. Prostredníctvom týchto súborov cookies sú ukladané/zhromažďované nasledujúce informácie: samostatné prihlasovacie dáta a identifikačné označenie relácie (na zapamätanie si vašich náležitostí počas relácie), afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a udržiavanie komunikácie s najvhodnejšími servermi). Tieto súbory cookies sú odstránené, keď sa z webových stránok programu odhlásite alebo vypnete svoj webový prehliadač.

Ak používate webové stránky programu, nemôžete na svojom zariadení ukladanie a prístup k týmto nevyhnutným súborom cookies zrušiť, pretože sú nevyhnutné na to, aby webové stránky fungovali. Informácie, ktoré týmto spôsobom zhromažďujeme, nám napríklad odhalia, koľko používateľov navštívilo webové stránky a ktoré stránky si prezerali, či ste naše webové stránky navštívili už v minulosti alebo či nás navštevujete prvý raz, a pomáhajú nám zistiť, o ktoré funkcie by ste mohli mať najväčší záujem.

Tieto informácie nám umožňujú neustále zlepšovať naše služby a poskytovať vám kvalitnejšiu používateľskú skúsenosť. Ak chcete súbory cookies na svojom prehliadači zakázať, dá sa to vo väčšine prehliadačov spraviť v sekcii „pomocník“ na paneli nástrojov, kde sa dozviete, ako zakázať prijímanie nových súborov cookies, ako byť informovaný o nových súboroch cookies a ako zrušiť používanie aktuálnych súborov cookies.

Ak naše súbory cookies odmietnete, budete môcť aj naďalej používať webové stránky programu, ale môže sa stať, že niektoré jeho funkcie budete môcť používať len v obmedzenom rozsahu. – Súbory denníka a IP adresy: Súbory denníka (tzv. log files) sú súbory webového servera (obsahujúce informácie ako napríklad meno domény alebo IP adresa, URL, stavové kódy http, webová stránka, z ktorej ste na naše stránky prišli, alebo dátum a dĺžka vašej návštevy), ktoré sa automaticky vytvárajú, keď používateľ internetu navštívi nejakú stránku. IP adresa je jedinečný identifikátor používaný niektorými elektronickými zariadeniami na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na internete.

Keď navštívite webové stránky, môžeme zaznamenať IP adresu zariadenia, z ktorého sa pripájate na internet. Vaše práva a možnosti výberu: Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a získať k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografie, prístup pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie v časti Ako nás kontaktovať. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neaktuálne.

Akúkoľvek vašu žiadosť o prístup, opravu alebo výmaz údajov vyriešime v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, mali by ste mať istotu, že zdieľanie takých informácií alebo materiálov s nami, je v súlade s platnými zákonmi. Napríklad by ste mali náležite informovať dotyčnú osobu o spracovaní jej osobných údajov a získať jej súhlas, ak to bude podľa platných zákonov nevyhnutné.

Kedykoľvek zrušiť prijímanie našich oznámení na svoju e-mailovú adresu. Stačí kliknúť na prepojenie „odhlásenie“, ktoré nájdete v našich e-mailoch-spravodajoch, alebo pomocou kontaktných údajov uvedených na webovej stránke. Informácie, ktoré zdieľame: Osobné údaje, ktoré o vás získavame, ďalej neodovzdávame ani ich inak nezdieľame, s výnimkou prípadov uvedených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdieľať s našimi strešnými orgánmi – SKJ, kynologická kluby, ktoré organizujú výstavy, obchodné spoločnosti, ktoré svojou aktivitou majú spojitosť s činnosťou klubu. Vaše osobné údaje môžeme ďalej zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorých sme angažovali, aby poskytovali služby v našom mene, a v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto oznámení. Patria medzi nich napríklad poskytovatelia zákazníckych služieb a spoločnosti zabezpečujúce koordináciu zasielania pošty. Týchto poskytovateľov služieb oprávňujeme na používanie alebo zdieľanie informácií len v miere, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb pre nás, alebo v miere, ktorú pripúšťa zákon. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby sa zaviazali k tomu, že budú chrániť súkromie.