Oznamy

Vaša chovateľská stanica

Ak chcete mat svoju chovateľskú stanicu uvedenú na dobre vidteľnom mieste, pošlite nám údaje: Plemeno: Názov chovateľskej stanice: Link (v tvare www.xyz…): Meno majiteľa chovateľskej stanice: Využite bezplatnú reklamu prostrednictvom klubovej...

preèítajte si viac

Upozornenie

Upozorňujeme členov klubu-chovateľov argentínskej dogy, že minulý týždeň bol p. Puchoňom rozposlaný e-mail, ktorý nebol zasielaný s vedomím výboru klubu a informácie v ňom nie sú v súlade s aktivitami nášho klubu. Text e-mailu je písaný spôsobom,...

preèítajte si viac

Klub je členom AMDA

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Sponzor klubu

Zvieracia klinika Pašek

SIBRA centrum veterinárnej medicíny

Slovakia Dog Cup

Zastrešujúce organizácie