Poplatky pre členov klubu

Zápisný poplatok – 20 € platí sa jednorázovo pri zaregistrovaní členstva
Členský poplatok – 20 € každoročne (do konca februára príslušného roka)
Kontrola vrhu –  70 € platí sa k rukám vykonávateľovi kontroly vrhu pri kontrole vrhu
Bonitácia20 € platí sa do pokladne klubu po úspešnom absolvovaní bonitácie
Mimoriadná bonitácia – 80 € na účet klubu pred vykonaním bonitácie + cestovné náklady bonitačnej komisii 


Poplatky pri poskytovaní chovateľského servisu nečlenom klubu

Nečlen, ktorému KADM poskytuje chovateľský servis musí dodržiavať všetky body chovateľského a bonitačného poriadku KADM. Poplatky pre nečlena sú navýšene o 100% k pôvodnému poplatku. Potvrdenie o platbe je potrebné zaslať dopredu spolu so žiadosťou.

Riadna bonitácia (nečlen) – 40 €
Žiadosť o pripúšťacie povolenie  (nečlen) – 50 €. 
Kontrola vrhu (nečlen) – 140 € platí sa k rukám vykonávateľovi kontroly vrhu v čase kontroly vrhu 
Mimoriadná bonitácia (nečlen) 160 € na účet klubu pred vykonaním bonitácie + cestovné náklady bonitačnej komisii 


Bankové spojenie
Názov účtu: Klub molossov – SK, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Číslo účtu: 2662704057/1100
Banka: Tatrabanka, Bratislava

IBAN: SK481100 0000 0026 62704057
SWIFT CODE: TATR SK BX

Vyplňte kolónku – Účel platby – Svoje meno + skratku poplatku