Poplatky pre členov klubu:

Zápisný poplatok: 30,- Euro (platí sa jednorazovo pri zaregistrovaní nového člena)

Členský poplatok: 20,- Euro (platí sa každoročne do konca februára príslušného roka, od 1.1.2024 = 30,- Euro)

Kontrola vrhu: 70,- Euro (platí sa do rúk vykonávateľovi kontroly vrhu priamo pri kontrole vrhu)

Bonitácia: 20,- Euro (platí sa priamo na bonitácii do pokladne klubu, po úspešnom absolvovaní bonitácie)

Mimoriadná bonitácia: 80,- Euro (platí sa priamo na bonitácii + cestovné náklady bonitačnej komisii a náklady za posúdenie psa)


Poplatky pre nečlenov klubu:

Krycie povolenie: 10,- Euro (platí sa vopred na účet klubu)

Kontrola vrhu: 100,- Euro (platí sa v hotovosti vykonávateľovi kontroly vrhu, z toho 30,- Euro ide na účet klubu)

Bonitácia: 40,- Euro (platí sa v hotovosti pri bonitácii, za úspešnú bonitáciu)

Mimoriadna bonitácia:
100,- Euro (platí sa priamo na bonitácii + cestovné náklady bonitačnej komisii a náklady za posúdenie psa)