Žiadosť o pripúšťacie povolenie stiahnete po kliknutí sem. 


Nie je potrebné ju tlačiť, po vypísaní ju uložte a zašlite ju mailom, spolu s prílohami na adresu poradcu chovu: pakozdyandrej@gmail.com, najneskôr dva týždne pred predpokladaným krytím. 

V prípade, že ide o zahraničné krytie, súčasťou žiadosti MUSÍ byť fotokópia rodokmeňa krycieho psa . Ak pochádza z krajiny, kde je chov riadený, táto kópia musí obsahovať záznam o chovnosti psa! Bez tohto nebude pripúšťacie povolenie vystavené.

Pripúšťacie povolenie sa vystavuje iba na jedince, ktoré majú splnené všetky podmienky chovnosti požadované chovateľským klubom