Prihlášku na bonitáciu stiahnete po kliknutí sem. 


Nie je potrebné ju tlačiť, po vypísaní ju uložte a zašlite ju mailom, spolu s prílohami (kópiou preukazu o pôvode a fotografiou psa) na adresu poradcu chovu: [email protected], najneskôr dva týždne pred bonitáciou. 

Na bonitáciu môžu byť prihlásené iba jedince zapísané v Slovenskej plemennej knihe.

Prihláška je považovaná za kompletnú až po uhradení poplatku na číslo účtu: 

SK48 1100 0000 0026 6270 4057  Do poznámky prosím uveďte svoje meno a text „bonitacia“.

Poplatok za riadnu bonitáciu člena klubu je 45€. Ostatné poplatky (mimoriadna bonitácia, nečlen a pod.) nájdete po kliknutí TU