Prihlášku na bonitáciu stiahnete po kliknutí sem. 


Nie je potrebné ju tlačiť, po vypísaní ju uložte a zašlite ju mailom, spolu s prílohami (kópiou preukazu o pôvode, BAER testom, výsledkom RTG vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov a fotografiou psa) na adresu poradcu chovu: pakozdyandrej@gmail.com, najneskôr dva týždne pred bonitáciou. 

Poplatok za bonitáciu je 20,- Eur, platí sa v hotovosti na mieste, po úspešnom absolvovaní bonitácie. Ostatné poplatky (mimoriadna bonitácia, nečlen a pod.) nájdete po kliknutí TU 
Na bonitáciu je možné prihlásiť iba jedincov zapísaných v Slovenskej plemennej knihe psov – SPKP.  Importované jedince musia mať teda pridelené číslo SPKP.

Po absolvovaní bonitácie a potvrdení chovnosti jedinca do preukazu o pôvode bonitačnou komisiou klubu, je potrebné ešte zaregistrovať chovnosť jedinca na Slovenskom poľovníckom zväze – SPZ, odbor kynológie.
Adresa: Slovenský poľovnícky zväz – odbor kynológie, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Telefónne číslo: 02/57 20 33 19