Klub chovateľov argentínskej dogy a molossov SK


Žiadam o prijatie za člena chovateľského klubu a prehlasujem, že budem dodržiavať ustanovenia a uznesenia orgánov klubu a SKJ.

Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s dokumentom GDPR (dostupný po kliknutí niźšie) a udeľujem týmto písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním, uchovaním a zhromažďovaním mojich osobných údajov klubom KADM za účelom:

členstva v klube - občianskom združení

bonitácie, podania žiadosti o prípuštacie povolenie (vydanie krycieho listu)

realizácie marketingových a reklamných aktivít klubu - OZ

4 + 13 =

Celý dokument Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov k nahliadnutiu po kliknutí TU

Vyplnením tejto prihlášky prehlasujem, že psy nebudem predávať prostredníctvom priekupníkov a obchodníkov so psami. Prehlasujem, že dané plemeno budem chovať len v rámci tohto klubu a budem dodržiavať stanovy klubu a jeho chovateľský a bonitačný poriadok. Súhlasím so spracovaním a použitím mojich osobných údajov, uvedených v prihláške na účely, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov chovateľského klubu a budú použité iba v prípadoch, ktoré sú pre tieto účely potrebné.


Prihláška je považovaná za kompletnú až po uhradení zápisného a členského poplatku v celkovej sume 40€ na číslo účtu: 

SK48 1100 0000 0026 6270 4057  Do poznámky prosím uveďte svoje meno a text „členská prihláška“.

Po jej prijatí a schválení výborom klubu Vás bude na uvedenú e-mailovú adresu kontaktovať matrikár klubu.