Prihlášku do klubu Dogo Argentino Slovakia Club stiahnete po kliknutí TU


Túto nie je potrebné tlačiť. Prihlášku stačí vyplniť elektronicky a odoslať na adresu matrikára klubu maria.kvockuliakova@gmail.com

Súčasťou prihlášky (jej druhá strana) je aj Písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (GDPR). Prosím vyplňte aj tento a doručte spolu s prihláškou.


Prihláška je považovaná za kompletnú až po uhradení zápisného a členského poplatku v celkovej sume 50€ na číslo účtu: 

SK48 1100 0000 0026 6270 4057  Do poznámky prosím uveďte svoje meno a text „členská prihláška“.

Po jej prijatí a schválení výborom klubu Vás bude na uvedenú e-mailovú adresu kontaktovať matrikár klubu.