Špeciálna výstava, CAJC, CAC, BOB

25.10.2013, Bratislava, SK
Posudzovateľ: Shapiro Boris, F

VÝSLEDKY