Pripomíname uzávierku 13.6.2021 – nebude sa predlžovať! Prihlásenie www.onlinedogshows.sk
Všetky informácie na www.akcie.kadm.sk alebo v sekcií Klubové akcie.

Deadline 13.6.2021 – will not be prolonged! Entry www.onlinedogshows.sk
All information available on www.akcie.kadm.sk (English version).