Dogo Argentino Slovakia Club Vás srdečne všetkých pozýva na Špeciálnu výstavu Argentínskej dogy – CAJC, CAC, r. CAC, BOB, BOS, Víťaz Špeciálnej výstavy. Výstava sa bude konať 19.6.2022 na Ranči Czajlik, Dunajský Klátov, okr. Dunajská Streda. Pozvanie posudzovať prijal pán András Polgar zo Srbska. Prihlasovanie je už spustené prostredníctvom www.onlinedogshows.sk, uzávierka prihlášok 29.5.2022. Sledujte webovú stránku, podstránku akcie.kadm.sk a takisto Facebookovú stránku klubu pre podrobné informácie.

Dogo Argentino Slovakia Club warmly welcomes all for our Dogo Argentino Speciality show – CAJC, CAC, r. CAC, BOB, BOS, Speciality show winner. The show will take place on 19.6.2022 in Ranch Czajlik, Dunajsky Klatov, district town Dunajska Streda. Judging was accepted by Mr. Andras Polgar from Serbia. Entry is open via www.onlinedogshows.sk, entry deadline is 29.5.2022. Follow club webpage, subpage akcie.kadm.sk and also club Facebook page for detailed information