Srdečne všetkých pozývame na našu Klubovú výstavu Argentínskej dogy – rezervujte si termín 3.10.2021. Výstava sa bude konať v penzióne Petrov Grunt, Košúty, okr. Galanta. Viac informácií, vrátane spustenia prihlasovana už čoskoro! Sledujte webovú stránku, podstránku akcie.kadm.sk a takisto Facebookovú stránku klubu.

Pozvanie posudzovať prijala pani Dr. Molnárné Pesztenlehrer Ingrid – bývalá chovateľka Argentínskej dogy z Maďarska, CHS Raab

We warmly welcome all for our Dogo Argentino Club show – book the date 3.10.2021. The show will take place in hotel Petrov Grunt, Košúty, district town Galanta. More info, including entry opening will be published soon! Follow club webpage, subpage akcie.kadm.sk and also club Facebook page.

Our invitation to judge our Club show was accepted by Dr. Molnárné Pesztenlehrer Ingrid – former Dogo Argentino breeder from Hungary, kennel Raab