Vážení členovia a sympatizanti,

dovoľte nám aj touto formou poďakovať sponzorom našej výstavy za pomoc a podporu. Bez nich by výstava aj naša práca určite neboli také aké sú.

Naozaj si to veľmi vážime. Menovite vďaka patrí

Hlavnému sponzorovi spoločnosti Mountfield a.s. za granule a konzervy značky Starvita.

…a ďalej spoločnostiam MiHOR, Pharmacopola, Farmina Slovensko a Vitakraft Slovensko.

Nášmu spriateľenému klubu Dogo Argentino Club Ukraine – Ira Bushanska

…a našim členom del Patronzitto – Denisa Somogyiová, Hotel pre psov GVS – manželia Sopkovci, Designs by Anička, Martin Chautur, Aťka Paulovičová a Eva Pastuchová.