Rekordný počet 79 psov a siedmych zastúpených krajín v krátkej existencii samostatného klubu Dogo Argentino Slovakia Club ?????????????? Neboli sme si istý, nemali sme kvôli Covid situácii odvahu zavolať rozhodcu zo zahraničia ale aj napriek tomu sme zaznamenali takýto počet. Do budúcnosti máme ďalšie, veľké plány a veríme, že opäť budeme mať Vašu podporu! Ďakujeme všetkým a tešíme sa na spoločnú akciu! Veľká vďaka aj hlavnému sponzorovi, spoločnosti Bodreek!!

Record number of 79 registered dogs and seven countries in the short existence of a separate club Dogo Argentino Slovakia Club ??????????????We were not sure, we did not have the courage to call a judge from abroad due to the Covid situation, but we still recorded such a number. We have other, big plans for the future and we believe that we will have your support again! Thank you all and we look forward to time together! Many thanks also to our main sponsor, Bodreek !!