Podmienky súťaže Top Dogo Argentino

V súťaži sa vyhodnocuje zvlášť pes a sučka.

Táto klubová súťaž nadväzuje na súťaž SLOVAKIA DOG CUP, ktorú organizuje SKJ.

Každému psovi plemena argentínska doga, anglický mastiff a brazílska fila, ktorý má bodové ohodnotenie zo súťaže SLOVAKIA DOG CUP sa pripočítajú bodové hodnoty, ktoré získal na klubový výstavách v danom roku a výsledky z 2 medzinárodných výstav (podľa výberu majiteľa psa).

P o d m i e n k y

◆ Členstvo v klube v danom roku
◆ V prípade spolumajiteľstva, musia byť všetci spolumajitelia členmi klubu
◆ Pes musí mať absolvovanú minimálne jednu výstavu organizovanú klubom v danom roku

Bodové hodnoty klubových výstav

Známka:
V – 2 body
VD – 1 bod
VN – 1 bod

Umiestnenie v triede:
+
1. miesto – 4 body
2. miesto – 3 body
3. miesto – 2 body
4. miesto – 1 bod

Čakateľstvá a tituly:
+
CAC – 2 body
R.CAC – 1 bod
CAJC – 2 body
Klubový víťaz (aj junior) – 7 bodov
Víťaz triedy veteránov – 1 bod
+ (ak sa zadáva)
Najlepší pes plemena – 3 body
Najlepšia sučka plemena – 3 body
Najlepší mladý jedinec junior (BOJ) – 3 body
+
BOB – 5 bodov
BOS – 4 body
BIS – 7 bodov