Naši členovia prezentujú plemeno a reprezentujú klub na medzinárodnej výstave v Nitre.
Gratulujeme ku krásnej práci!

Na videu: Ľubomír Oslanec (CHS La Rosa de Inca) a Dahud “DION” Del Cavdillo