Upozorňujeme členov klubu-chovateľov argentínskej dogy, že minulý týždeň bol p. Puchoňom rozposlaný e-mail, ktorý nebol zasielaný s vedomím výboru klubu a informácie v ňom nie sú v súlade s aktivitami nášho klubu.

Text e-mailu je písaný spôsobom, ktorý môže mylne evokovať, že je zasielaný s našim vedomím. Môže takto spôsobiť zavádzanie a závažne desinformovať.

Klub molossov SK je jediný klub, ktorý môže na Slovensku poskytovať chovateľský servis pre plemená argentínska doga, brazílska fila a anglický mastiff. O jeho transformácii, činnosti a aktivitách verejne informujeme prostredníctvom tejto webovej stránky a oznamami

ktoré vám prichádzajú formou oficiálnych spravodajov.

Zároveň vás chceme informovať, že sme neposkytovali vaše e-mailvé adresy a od ich zneužívania na takéto účely sa dištancujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať hociktorého člena výboru alebo poradcu chovu.

Za výbor klubu predseda Viera Staviarska.