‼️ Vážení priatelia‼️
👉 Už máme iba 8 dní do uzávierky na Špeciálnu a Klubovú výstavu.
👉 Prosím nenechávajte si prihlasovanie na poslednú chvíľu.
👉 Prihláste svojich psov v dostatočnom predstihu.
👉 Uľahčíte tak prácu organizátorovi.
👉 To isté sa týka aj bonitácie.
👉 Ďakujeme.


‼️ Dear Friends‼️
👉 We have only 8 days to the deadline on Specialty and Club show.
👉 Don´t registrate your dogs on the last day please.
👉 Inscribe your dogs before the deadline.
👉 This will make easier work for the organizer.
👉 Thanks in advance.