‼️ Vážení priatelia‼️
? Už máme iba 8 dní do uzávierky na Špeciálnu a Klubovú výstavu.
? Prosím nenechávajte si prihlasovanie na poslednú chvíľu.
? Prihláste svojich psov v dostatočnom predstihu.
? Uľahčíte tak prácu organizátorovi.
? To isté sa týka aj bonitácie.
? Ďakujeme.


‼️ Dear Friends‼️
? We have only 8 days to the deadline on Specialty and Club show.
? Don´t registrate your dogs on the last day please.
? Inscribe your dogs before the deadline.
? This will make easier work for the organizer.
? Thanks in advance.