Predseda klubu

Monika Ambrózová
29.augusta 543/44, 972 45 Bystričany
tel.: 0905 260 961
e-mail: [email protected]

Tajomník

Martina Oravcová
919 32 Opoj 305
tel.: 0905 537 675
e-mail: [email protected]

Ekonóm / Matrikár

Bc. Mária Kvočkuliaková
Izbická 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: [email protected]
tel.: 0911 734 639

Kontrolór

Róbert Ambróz
29.augusta 543/44, 972 45 Bystričany
tel.: 0905 260 961

Člen výboru

Ľuboš Oslanec
Ružová 9, 972 51 Handlová
tel.: 0908 593 643
mail: [email protected]

Poradcovia chovu pre jednotlivé plemená

 

Anglický mastiff
MVDr. Mikuláš Polievka
Zemplínska Široká 121, 072 12 Michalovce
tel.: 056 6497316, 0907 411 440
mail: [email protected]

Argentínska doga
Andrej Pakozdy
Chorvátska 66/A, 90081 Šenkvice
tel.: 0902 311 861,
mail: [email protected]

Brazílska fila
Monika Ambrózová
29.augusta 543/44, 972 45 Bystričany
tel.: 0905 260 961
mail: [email protected]

Poštová adresa

Klub chovateľov Argentínskej dogy a molossov SK
29.augusta 543/44
972 45 Bystričany

Bankové spojenie

Názov účtu: Klub molossov- SK, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Číslo účtu: 2662704057/1100
Banka: Tatrabanka, Bratislava
IBAN: SK481100 0000 0026 62704057
SWIFT CODE: TATR SK BX