Je vyšetrenie BAER testom spoľahlive?

Je potrebné sledovať postihnutie sluchu u plemena argentínska doga?

Autor: MVDr. Andrej Broz, Zvieracia klinika plus, Trnava

1. Vrodená hluchota je geneticky podmienená. Ide o typ dedičnosti, na ktorom sa podieľa viacero faktorov a viacero génov, presný typ dedičnosti je stále predmetom výskumu a nie je úplne objasnený.