Test na diagnostikovanie dedičnej hluchoty

BAER TEST – test na diagnostikovanie dedičnej hluchoty.
Potrebujeme?

Autor: Mgr. Viera Staviarska, predseda Klubu chovateľov argentínskej dogy a molossov.

Vyšetrovať alebo nevyšetrovať sluch?

Vyšetrovať alebo nevyšetrovať sluch? Word. Na stiahnutie.
Autor: MVDr. Andrej Broz, Zvieracia klinika plus, Trnava

Dědičná hluchota a BAER test

Dědičná hluchota a BAER test PDF, česky. Na stiahnutie.

BAER test

Baer test PDF anglicky. Na stiahnutie.

Vrodená hluchota
Hluchota

Hluchota PDF česky. Na stiahnutie.

Vplyv výživy na kvalitu kostry

MVDr. Roman HLOBEN, Veterinárna ambulancia – Podzámska 33, Nitra
MVDr. Martin MIŇO, poradca chovu pl. Brazílska fila

Vplyv výživy na kvalitu kostry psov veľkých a obrovských plemien 
/Sumarizácia najnovších poznatkov zo „Sympózia – Výživa a zdravotná starostlivosť u psov veľkých plemien „ konaného 17.11.2001 v Benátkach/

V súčastnosti bolo potvrdené , že až 40% jedincov veľkých plemien psov trpí niektorým kĺbnym ochorením a to hlavne v období rastu následkom nenormálneho rozvoja kĺbnej chrupavky. Väčšina týchto ochorení je primárne dedičná, ale riziko rozvoja klinických príznakov je výrazne ovplyvnené typom výživy.

Medzi hlavné dietetické faktory, ktoré sa môžu podielať a zvyšovať riziko rozvinutia sa ochorení kostry patria: 

– obsah bielkovín
– obsah energie / tukov a cukrov/
– obsah vápnika / a jeho pomer s fosforom/

Bielkoviny

Vysoký obsah bielkovín bol dlhodobo považovaný za príčinu problémov v rozvoji kostry u rastúcich psov. Medzi chovateľmi, laikmi a aj medzi časťou veterinárov sa tento mýtus dlhodobo traduje v podstate bez akýchkoľvek vedeckých podkladov.
Štúdie prevádzané na skupinách šteniat nemeckých dôg , kŕmených dietami s rovnakým obsahom energie, ale rôznym obsahom bielkovín (31,6%, 23,1% a 14,6%) nepreukázali:

– žiadnu súvislosť medzi obsahom bielkovín a rozvojom abnormalít kostry
– rozdiely medzi skupinami z hľadiska metabolizmu vápnika a rastu kostry
– vplyv na dosiahnutú telesnú hmotnosť v žiadnej zo sledovaných skupín.

Energia 

Nadmerný prísun energie je škodlivý pre mladé rastúce psy, rovnako ako pre staré psy s artritídou.

Potvrdzujú to štúdie , v ktorých jedna skupina psov nemeckej dogy krmená do sýtosti má zvýšenú frekvenciu osteochondrózy ramenného kĺbu v porovnaní zo skupinou psov krmených 60% z ad libidnej dávky krmiva.Ďaľšia štúdia s dvoma skupinami psov labradorského retrívra (z rodín z vysokým výskytom dysplázie bedrových kĺbov), jedna kŕmená ad libidum druhá o 25% menšou dávkou krmiva po dobu 2 rokov.Po tejto dobe boli zhotovené rádiogramy. Výsledky štúdie:

– v skupine kŕmenej redukovanou dávkou sa vyskytovalo menej príznakou dysplázie bedrových kĺbov a menej subluxáii hlavice stehnovej kosti
– v skupine psov kŕmených redukovanou dávkou je úbytok hmotnosti o 25%
– nárast hmotnosti psa môže negatívne ovplyvňovať rozvoj chrupavky bedrového kĺbu

Na základe týchto výsledkov sa doporučuje kontrolovať obsah energie vo vyváženom krmive a vyhnúť sa kŕmeniu ad libidum.

Vápnik

Vápnik tvorí značnú časť kostného tkaniva, dôležitý je jeho obsah v krmive a pomer k ostatným minerálom hlavne k fosforu. Nevhodný obsah vápnika v krmive môže viesť k poruchám tvorby kosti s týmito následkami:

– zaostávanie v raste a osteochondróza v prípade nadmerného prísunu vápnika
– hyperparathyroidizmus s následnými poruchami rastu v prípade nedostatočného prísunu vápnika
– stav podobný krivci (rachitíde) v prípade nadmerného prísunu vápnika a nedostatočného prísunu fosforu

Šteňatá veľkých plemien zle regulujú vstrebávanie vápnika sliznicou čreva. Pri nadmernom prísune vápnika nie sú schopné znížiť vstrebávanie avšak pri nižšom obsahu vápnika v krmive sú schopné zvýšiť vstrebávanie vápnika v sliznici čreva. Z týchto poznatkov vyplýva ,že nadmerný prísun vápnika v krmive spôsobuje poruchy v raste kostry, na rozdiel od nižšieho prísunu vápnika v krmive, ktorý môže byť kompenzovaný zvýšením vstrebávania z čreva.

V súčasnosti v našich podmienkách, keď sú psy krmené hlavne kompletných kŕmnymi zmesami je problém nedostatku vápnika minimálny . Naopak pridávanie vápnika do kompletného krmiva v dobe intenzívneho rastu, či už preventívne na „tkz. posilnenie kostry“, alebo liečebne pri krívaní psa je vedecky vyvrátený mýtus , ktorý sa traduje medzi chovateľmi ako aj časťou veterinárnej verejnosti.

Výsledky štúdií, prezentovaných na tomto sympóziu doporučujú nasledovné hladiny živín v krmive pre rastúcich psov veľkých plemien : bielkoviny 26%, energia 14% , vápnik 0,8% (pomer Ca : P = 1,2 : 1).