S účinnosťou od 25.3.2017 funkciu ekonóma a matrikára v klube bude vykonávať Bc. Mária Kvočkuliaková.

Maruška má skúsenosti s vedením ekonomickej agendy zo svojej súkromnej praxe a je dlhodobou členkou nášho klubu, ako chovateľka plemena brazílska fila.
Tešíme sa na spoluprácu.

Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať Mgr. Andrei Ridoškovej za doterajšíe vykonávanie tejto zodpovednej úlohy.

Andrea prevzala vedenie účtovníctva v nie ľahkom období v klube a výborne sa vysporiadala so situáciou. Spolu s kontrolórom klubu a nezávislým ekonómom urobila audit ekonomiky a významne prispela ku konsolidácii klubu,
za čo jej v mene všetkých chcem z celého srdca POĎAKOVAŤ.

Andrea sa vzdala funkcie pre veľké časové zaneprázdnenie, ostáva však naďalej našou členkou klubu a my sa tomu môžeme len a len tešiť.

Viera Staviarska